Izdanja

Kako međusobno razgovaramo 1

Smetnje i razjašnjenja

Opća psihologija komunikacije

«Kako međusobno razgovaramo 1» prezentira opći model psihologije komunikacije – poznat kao model «četiriju strana obavijesti». Autor je ponudio praktičan model za razumijevanje različitih teorija komunikacije, koji služi i kao sredstvo za identificiranje smetnji u komunikaciji

Cijena: 120,00 kn ( 15,93 EUR)


Kako međusobno razgovaramo 2

Stilovi, vrijednosti i razvitak ličnosti

Diferencijalna psihologija komunikacije

U ovoj knjizi autor identificira različite osobne komunikacijske stilove (osam) i iznosi njihove dobre i slabe strane. Za svaki komunikacijski stil autor precizno određuje «razvojni kvadrat», čija je funkcija uravnotežen razvoj ličnosti, a time i uspješnija međuljudska komunikacija.

Cijena: 130,00 kn (17,26 EUR)


Kako međusobno razgovaramo 3

«Unutarnji tim» i komunikacija primjerena situaciji

Komunikacija – ličnost – situacija

«Kako međusobno razgovaramo 3» povezuje opću sa diferencijalnom psihologijom komunikacije u model «unutarnjeg tima» koji određuje govor, djelovanje i izgradnju ličnosti. Unutarnji tim smo mi sami – različiti u različitim situacijama. Čovjek u sebi nikad nije «jedno srce i jedna duša». Ako naučimo razumijevati naš «unutarnji tim» i osposobimo se za njegovo razvijanje, moći ćemo odlučno djelovati i primjereno komunicirati, kako u suglasju sa samim sobom tako i sa zahtjevima situacije.

Cijena: 140,00 kn (18,58 EUR)


Kako međusobno razgovaramo: (rasprodano!)

Psihologija komunikacije za rukovoditelje

U knjizi su predstavljeni temeljni teorijski i praktični modeli međuljudske komunikacije. Autori daju i upute kako se pripremaju, strukturiraju i vode razgovori sa suradnicima, na većem broju primjera iz prakse. Knjiga nudi i mogućnost samostalnog učenja modela uspješnog rukovođenja iz perspektive psihologije komunikacije.


Predavanje (rasprodano!)

Uvod u akademski oblik poučavanja

Ova knjiga jezgrovito i zorno prikazuje čime se odlikuje dobro predavanje. I danas je predavanje nezamjenjiv oblik rada i sastavni je dio i suvremenih načina edukacije (radionice, prezentacije i dr.). Knjiga nudi odgovore i na pitanje kako planirati, organizirati i realizirati dobar školski sat.


Kako se razumljivo izražavati (rasprodano!)

Kako tekstove i govor učiniti razumljivijim

Knjiga je rezultat tridesetogodišnjeg istraživanja. Autori na jednostavan način, na mnogim primjerima, pokazuje kako različite vrste tekstova (nastavni, znanstveni, zakonski itd.) i govora učiniti razumljivim. To se postiže pomoću četiri obilježja razumljivosti (jednostavnost, raščlamba, kratkoća i poticajni dodaci). Knjiga je napisana za sve one čija je zadaća poučavati i informirati i pri tom se razumljivo izražavati.


Laž o kolesterolu (rasprodano!)

Doktor medicine Walter Hartenbach utvrdio je, na temelju dugogodišnjih istraživanja i više od 1000 operacija na otvorenom srcu, da ne postoji nikakva veza između povišene vrijednosti kolesterola i ateroskleroze, odnosno srčanog infarkta. Te spoznaje objavo je u knjizi LAŽ O KOLESTEROLU, koje dokazuju da povišeni kolesterol nije štetan za ljudsko zdravlje. U knjizi su navedeni bitni rizični faktori nastanka ateroskleroze i srčanog infarkta (genetski faktori, stres, visoki tlak, dijabetes, pretilost…). Doktor Hartenbach objašnjava kako zdravim stilovima života spriječiti negativne učinke navedenih faktora.


Emocionalna anatomija

Emocionalne uvrede i ljudsko tijelo – Oblikovanje osobnog života

Emocionalna anatomija je originalna potraga za vezama između anatomije i emocija. Autor opisuje i slikovno prikazuje oblikovanje i funkciju različitih organa u tijelu te načine funkcioniranja organizma. U srži njegove misli je shvaćanje da se interakcija između genetski zadanoga i osobne emocionalne povijesti odražava u obliku tijela i njegovog funkcioniranja pri mišljenju, osjećanju i djelovanju. Keleman ističe da pojedinac ne može riješiti svoje probleme dok ne promijeni svoje tijelo. U knjizi je navedeno kako se to može učiniti.

Cijena: 170,00 kn (22,56 EUR)


Što je dobra nastava? (rasprodano!)

U središtu knjige je učenje – kvalitet nastave – kompetencije nastavnika i učenika. Autor je sažeo deset kriterija dobre nastave, koji su utvrđeni u znanstvenim (empirijskim) istraživanjima u svijetu u posljednjih deset godina. Na temelju tih kriterija prof. Meyer formulira realistične zahtjeve za dobrom nastavom te iz njih izvodi nekoliko prijedloga za oblikovanje dobre nastave. Dobra nastava razrješuje mnoge probleme škole. Knjiga može korisno poslužiti i u koncipiranju pedagoške reforme školstva.


Kako voditi teške razgovore (rasprodano!)

Ovo je prva knjiga iz biblioteke «Znanost u praksi».

U ovoj knjizi se uz pomoć modela međuljudske komunikacije prema Schulzu von Thunu na razumljiv i vrlo praktičan način prezentiraju načini vođenja razgovora u savjetodavnim, kritičkim i konfliktnim situacijama. U posljednjem poglavlju Karl Benien detaljno razrađuje tijek razgovora sa suradnikom ovisnim o alkoholu.


Ona kaže, on kaže – Kumbier, Dagmar (2007.) (rasprodano!)

Komunikacijska psihologija u vezama, obitelji i na poslu

Komunikacija između žena i muškaraca nije jednostavna. Ona često vodi, kako u partnerstvu tako i na poslu, u tipične slijepe ulice. Autorica ove knjige nam pokazuje kako psihologija komunikacije može pomoći da prepoznamo ove slijepe ulice i kako da iz njih iziđemo.


Komunikacijsko-psihološka retorika: (rasprodano!)

Kako dobro – javno govoriti, izlagati, prezentirati

Javno govoriti, izlagati i prezentirati pretpostavlja razvijene temeljne komunikacijsko-psihološke kompetencije: usmjerenost na zadatak, osobna nazočnost, kontakt i tematsko poticanje, koje su detaljno razradjene u ovom priručniku retorike. Neka od pitanja koja tematiziraju autorice u knjizi su:

 • Kako doprijeti do svojih slušatelja (učenika, studenata, roditelja, djelatnika, glasača, pastve, publike…)?
 • Želim postati dobar govornik, predavač?
 • Kako  se pripremiti za izlaganje i prezentaciju?
 • Kako  pobjediti tremu?


Autorice pokazuju i objašnjavaju na primjerima kako se to postiže. Pri tome se koriste modelima komunikacije prema Schulzu von Thunu (vrijednosni i razvojni kvadrat i unutarnji tim), predstavljene u knjigama.”Kako medjusobno razgovaramo 1 do 3″.
Winkler i Commichau su  predstavnice  humanističke psihologije.


Težište stavljaju na povezivanje profesionalnog i ljudskog pristupa u (raz)rješavanju svih problema i konflikata koji nastaju u medjuljudskoj komunikaciji


Šutnja znalaca (rasprodano!)

Strukture i granice iskustvenog znanja

Ako umijeća znalaca počivaju na prešutnom (implicitnom) znanju, postavlja se pitanje: kako početnik može učiti od stručnjaka?

Profesor Neuweg u ovoj knjižici tematizira problem razvoja od novaka do eksperta, na primjeru obrazovanja nastavnika, kroz razradu triju specifičnih problema:

 • problema eksplikacije: može li se kao znanje eksplicirati ono što stručnjak umije
 • problema instrukcije: koliko se umijeće može izgraditi prenošenjem znanja
 • problema modifikacije: koje se promjene zbivaju u praksi nastaloj na primjeni pravila umijeća stručnjaka, odnosno je li ta praksa ista kao praksa znalaca


i tako dolazi do ključnog pitanja: kakav model poučavanja i učenja u obrazovanju stručnjaka proizilazi iz ovih razmatranja?


Interkulturalna komunikacija (rasprodano!)

Metode, modeli, primjeri

Interkulturalna komunikacija: tema našega doba
Kroz globalizaciju gospodarstva, doseljavanje i iseljavanje i turizam koji obuhvaća čitavu zemaljsku kuglu mnogo se snažnije nego prije sučeljavamo s drugim kulturama i oblicima ophođenja – sa svim prilikama, svom fascinacijom i svim poteškoćama koje to sa sobom nosi. Iz privatnih i poslovnih razloga mnogo više putujemo stranim zemljama i sa sve većom samorazumljivošću i u svojoj domaćoj svakodnevici susrećemo ljude s drugom kulturnom pozadinom. Kada ljudi stupaju u međusobne kontakte, sudaraju se svjetovi – a ti se svjetovi ponekad pokazuju u potpunosti obilježeni kulturom.

Tko poznaje zaplete koji mogu nastati u susretu različitih kultura, nije više bespomoćno izložen problemima, nego je u stanju dokučiti i prevladati interkulturalne nesporazume i iritacije.


Pedagoško savjetovanje (rasprodano!)

Dr. Oliver Hechler, dipl. pedagog i psihoterapeut za djecu i mlade, znanstveni je savjetnik na Odsjeku za znanost o odgoju Goetheova sveučilišta u Frankfurtu.

Oliver Hechler, autor ove knjige, iz pedagogijske teorijske perspektive utemeljio je savjetovanje kao formu pedagoškog djelovanja i razvio izvorni pedagoški model savjetodavne prakse.


Pedagogijska teorijska perspektiva

Prof. dr. sc. Marko Palekčić

U knjizi se tematizira pitanje izvorne pedagogijske teorijske perspektive. Ključni razlog zbog čega ovo pitanje nije razmatrano u pedagogiji više desetljeća jest samo-razumijevanje pedagogije kao praktične discipline, odnosno shvaćanje da druge discipline (filozofija, psihologija, sociologija) utemeljuju kako pedagogiju tako i pedagošku praksu. Ovaj razlog autor i njegovi gosti (strani i domaći) osporavaju, ukazuju na to da je izvorna pedagogijska teorijska perspektiva njegovana u povijesti pedagogije, ali je zanemarena i potisnuta i stoga je treba dalje kontinuirano razvijati.

Knjigu čine tri poglavlja:

 1. Na putu k pedagogijskoj teorijskoj perspektivi, ili:
  o značenju i značaju onog što je zanemarivano;
 2. Suvremene teorijske pozicije u pedagogiji, ili:
  o teoriji kao svrsi odgoja;
 3. Razlikovno pedagogijsko teorijsko stajalište, ili:
  o zahtjevima „izvana“ i potrebama „iznutra“.

Knjiga je sadržajno namijenjena svima koji se bave pedagogijskom teorijom, dakle pedagozima znanstvenicima (posebno znanstvenim novacima i asistentima), znanstvenicima drugih znanstvenih disciplina, studentima pedagogije, diplomiranim pedagozima, nastavnicima svih razina obrazovanja, kao i reformatorima obrazovanja, koji ovom knjigom dobivaju odgovor na pitanje što je smisao i svrha škole i nastave i koje forme odgoja i obrazovanja treba održavati i razvijati, a koje re-formirati

Sažetak
Contents
Inhaltsverzeichnis

Cijena: 150,00 kn (19,91 EUR)


Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn